Sản Phẩm

1.200 USD
 • Diện Tích: 65m2
 • 2
 • 2
1.000 USD

Vinhomes Golden River Apartment 1 Bedroom - Fully Furnised &...


Ton Duc Thang - W.Ben Nghe - District 1
 • Diện Tích: 52m2
 • 1
 • 1
1.200 USD

Vinhomes Golden River 2 Bedrooms Luxury Full Furnished


Ton Duc Thang - W.Ben Nghe - District 1
 • Diện Tích: 62m2
 • 2
 • 2
1.500 USD

Apartment For Rent Vinhomes Golden River Ton Duc Thang Street


Ton Duc Thang - W.Ben Nghe - District 1
 • Diện Tích: 68m2
 • 2
 • 2
1.200 USD

Modern 2-Room Apartment Vinhomes Golden River District 1


Ton Duc Thang - W.Ben Nghe - District 1
 • Diện Tích: 58m2
 • 1
 • 1
2.000 USD
 • Diện Tích: 67m2
 • 2
 • 2
1.800 USD

Vinhomes Golden River 3 Bedroom Apartment For Rent With Full...


Ton Duc Thang - W.Ben Nghe - District 1
 • Diện Tích: 112m2
 • 2
 • 3
2.200 USD
 • Diện Tích: 90m2
 • 2
 • 3
1.500 USD
 • Diện Tích: 52m2
 • 1
 • 1